GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Organizatör Tanıtım Faaliyetleri

Organizatör Tanıtım Faaliyetleri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Fuar Desteklerine İlişkin Genelgenin 12’nci maddesi uyarınca, İhracat Destekleri Hakkında Karar’ın 7’nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü kapsamında organizatör tanıtım faaliyetleri %75 oranında desteklenecek fuarlar Bakanlığımızca belirleneceği belirtilmiştir. Bu kapsamda, ekte bilgileri yer alan fuarların Genelgenin 12’nci maddesinin:
“(5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından niteliği, kapsamı ve Bakanlığın yurt dışı fuarcılık ve ihracat politikaları itibarıyla listeye eklenmesinde fayda görülen fuarlarda ikinci fıkrada yer alan şartlar aranmayabilir. Bu fıkra kapsamında listeye eklenen fuarlara ilişkin tanıtım faaliyetleri Bakanlıkça desteklenebilir.” hükmünü amir beşinci fıkrası çerçevesinde desteklenmesi uygun görülmektedir. 
Öte yandan, tarafınızca milli katılım organizasyonu düzenleme başvurusu yapılmış/yapılacak fuarın başlangıç tarihinden en geç 2 ay önce fuara ilişkin tanıtım projesinin DYS (ilave tanıtım modülü seçilmek suretiyle) üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Diğer taraftan, mezkûr maddenin 3’üncü fıkrası:
“Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden iletilecek tanıtım projesi başvurusunda, proje kapsamında yer verilmesi planlanan içerik, işletme ve organizasyonla ilgili kalemlere dair tahmini maliyet bilgileri yer alır. Başvuruda organizatör tarafından gerçekleştirilecek tanıtım ve ikili iş görüşmesi faaliyetleri kapsamında aşağıda zikredilen etkinliklerin en az 6 tanesinin yerine getirilmesi gerekir:
1. Defile,
2. Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,
3. Milli katılım organizasyonları kapsamında fuar alanı/merkezinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar ile Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda fuar alanı/merkezi haricinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar,
4. Videowall ve multivizyon gösterileri,
5. İnternet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarının yayımlanmasına dair hizmetler,
6. Fuarın düzenlendiği sektöre yönelik influencer çalışması,
7. Tadım ve Türk kültürüne yönelik etkinlikler,
8. Fuarın düzenlendiği ülkede, yabancı dilde yayın yapan ana akım kitle iletişim araçlarında ve yabancı ülke/ülkelerde yayımlanan sektörel dergilerde gerçekleştirilecek reklamlar,
9. İkili iş görüşmelerinin gerçekleşeceği alanın kiralanması, ihtiyaç duyulması halinde ikili iş görüşmesi faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli teknik ekipman ve ikili iş görüşmesine yönelik eşleştirme hizmetleri (tercüme, yemek ve ikram giderleri hariç).
Birden fazla etkinliğin yer aldığı bentlerde zikredilen faaliyetlerden herhangi birinin tanıtım faaliyeti projesinde yer alması yeterlidir.” hükmünü amirdir. Bu kapsamda, tarafınızca hayata geçirilecek projede yukarıda sayılan etkinliklerden en az 6 faaliyetin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Öte yandan, ilgili projede ikili iş görüşmelerinin mutlak surette yer alması gerektiği belirtilmiştir.
EK_07: Fuar Listesi