GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Orta Vadeli Program Hk.

Orta Vadeli Program Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan elektronik bir iletide, 5 Eylül 2021 Tarihli Resmî Gazete’nin 1. Mükerrer ekinde 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program yayımlandığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, programda 2022 yılına ilişkin büyümenin yüzde 5 olarak belirlendiği, 2023 ve 2024 için de yüzde 5,5'lik büyüme hedefi konulduğu belirtilmektedir. Bu yıla ilişkin büyümede gerçekleşme tahmininin yüzde 9 olduğu bildirilmektedir. Ayrıca, 2022'de yüzde 12 işsizlik öngörülürken, 2023’te yüzde 11,4, 2024'de ise yüzde 10,9'luk işsizlik hedefinin programa girdiği ifade edilmektedir.
Alınan yazıda devamla, enflasyona ilişkin olarak ise 2022 yıl sonu için yüzde 9,8'lik hedef konulduğu bildirilmektedir. 2023 için bu hedefin yüzde 8, 2024 için ise yüzde 7,6 olduğu ifade edilmektedir. 2021 yıl sonu gerçekleşme tahmininin ise yüzde 16,2 olarak belirlendiği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Orta Vadeli Program'da cari açığın gayrisafi milli hasılaya oranı 2022 için yüzde 2,2 olarak öngörülürken, bu oran 2023 için yüzde 1,5, 2024 için ise yüzde 1 olduğu bildirilmektedir. Programda 2022 için dolar cinsinden gayrisafi milli hasılanın 850 milyar dolara çıkması, 2023'te bu rakamın 925 milyar dolar olması, 2024'te ise 1 trilyon doları aşmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. Bu rakamları takiben kişi başına düşen gelirin 2022'de 9 bin 947, 2023’te 10 bin 703 ve 2024'te de 11 bin 465 dolar olmasının hedefe girdiği bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla, orta Vadeli Program'da TL ve dolar cinsinden gayrisafi milli hasılaya ilişkin beklentilerin, hükümetin Dolar/TL kuruna ilişkin öngörülerini de ortaya koyduğu belirtilmektedir. Buna göre 2021 için kura ilişkin öngörünün 8,30, 2022 için 9,27, 2023 için 9,77 ve 2024 için 10,26 olduğu ifade edilmektedir. 
Yazıda devamla, dış ticarete ilişkin programdaki hedeflere bakıldığında 2022 için ihracat hedefinin 230,9 milyar dolar, programın son yılı olan 2024 için ise 255 milyar dolar olduğu belirtilmektedir. İthalat tarafına bakıldığında ise 2024'te ithalatın 309 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edilmektedir. Böylelikle program sonunda dış ticaret açığının 54 milyar dolarda gerçekleşmesinin hedeflendiği bildirilmektedir.
Bu çerçevede, 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da kamu maliyesine ilişkin hedeflerde program sonuna kadar bütçe açığında yükseliş ivmesi yaşanacağının öngörüldüğü ifade edilmektedir. Buna göre 2021'de bütçe açığının 230 milyar TL olması beklenirken, 2022 için hedef 278,4 milyar TL, 2023 için 290,2 milyar TL ve 2024 için de 294 milyar TL olarak belirlendiği belirtilmektedir.
Söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210905M1-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.