GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Oyuncak İmalinde Kullanılan Bazı Parçaların Gümrük Vergisinin Geçici Olarak Sıfırlanması Hk.

Oyuncak İmalinde Kullanılan Bazı Parçaların Gümrük Vergisinin Geçici Olarak Sıfırlanması Hk.

14.07.2021 tarihli Resmî Gazete’de yer alan 4275 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar yürürlüğe girdi. Buna göre; oyuncak imalatında kullanılan baskı devre ve ses mekanizmalarının ithalatında 15 Şubat 2022 tarihine kadar, bu tarih dahil olmak üzere tarife kontenjanı uygulanacak. 9503.00.75 GTP’de yer alan baskı devrelerin ithalatında 675.000 KG olmak üzere ve 9503.00.95 GTP’de yer alan ses mekanizmalarının ithalatında 600.000 KG olmak üzere 15 Şubat 2022 tarihine kadar Gümrük Vergisi 0 (sıfır) olarak uygulanacak.
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210714-16.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.
EK_03: Tablo