GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale İlanı Hk.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale İlanı Hk.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan alınan bir yazıda, Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Sivas ilinde yer alan taşınmazların ihalesine ilişkin ilanın ekte yer aldığı ifade edilmektedir.
EK_06: Afiş
EK_06: İlan