GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

PAAMK Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Hk.

PAAMK Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, 19.10.2021 tarihli Resmi Gazete’ de Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin yer aldığı bildirilmektedir. Yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında 25/5/2021’de imzalanan Tarım Anlaşmasına uygulanmasına ilişkin hükümler, Menşe Kuralları ve İdari İş birliği Metotlarına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamına alınmış olduğu ifade edilmektedir.
Türkiye ve EFTA Devletleri Arasında Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında yapılan tarım anlaşması ile tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatında her iki tarafın da vergi oranlarında taviz sağladığı belirtilmektedir.
01/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren Yönetmeliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211019-1.htm adresinden erişim sağlanabileceği ifade edilmektedir.