GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Paris İklim Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi Hk.

Paris İklim Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, 07.10.2021 tarihli Resmî Gazete’de Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin kanunun yer aldığı bildirilmiştir. Meclis Genel Kurulunda onaylanan kanunla Paris İklim Anlaşması'na Türkiye’nin de taraf olduğu belirtilmektedir.
Alınan yazıda devamla, Paris İklim Anlaşması’nın Kyoto Protokolü'nün 2020'de sona ermesi nedeniyle 2015'te kabul edildiği, Türkiye’nin anlaşmayı 22 Nisan 2016'da New York’ta imzaladığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, anlaşmaya göre küresel sıcaklık artışının yüzyıl sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması, mümkünse 1,5 dereceye kadar düşürülmesi, insan faaliyetleriyle ortaya çıkan sera gazlarının azaltılması, dünya genelinde karbon salınımının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması, 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi, fosil yakıt kullanımının azaltılarak yenilenebilir enerjiye yönlendirilmesi için çalışmalar yapılacağı belirtilmektedir.
Anlaşma gereğince, her ülkenin küresel ısınmayı azaltmak için üstlendiği katkıyı belirleyip planlayacağı ve düzenli olarak raporlayacağı belirtilmiştir.
Anlaşmaya taraf olan Türkiye’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonunu yüzde 15 ila 17 azaltmayı hedeflediği belirtilmiştir.
Bu dönüşüme uygun tedbir alınmaması durumunda 1,8 milyar Euro’yu bulan bir vergi yükümlülüğünün ortaya çıkmasının beklendiği ifade edilmiştir.
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Kanuna https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-7.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.