GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Plastik Hurdalarında İthalat Yasağının Kaldırılması Hk.

Plastik Hurdalarında İthalat Yasağının Kaldırılması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda, 10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayımlanan Resmî Gazete’de Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/36) yer aldığı bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla, Tebliğ ile Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/3)’nin Ek-1 sayılı İthali Uygunluk Denetimine Tabi Atıklar listesine 3915.10.00.00.00 GTİP’te yer alan Etilen Polimerlerinden olan plastik hurdalarının eklendiği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, plastik hurdalarının ithalinin uygunluk denetimine tabi olarak gerçekleştirilebileceği ifade edilmektedir.
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210710-28.htm  adresinden erişim sağlanabileceği belirtilmektedir.