GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Polyester Elyaf İthalatına Yönelik Dampinge Karşı Önlemlerin Kısmen Askıya Alınması Hk.

Polyester Elyaf İthalatına Yönelik Dampinge Karşı Önlemlerin Kısmen Askıya Alınması Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan elektronik bir iletide, 08.09.2021 tarihli Resmî Gazete ‘de Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’in yayımlandığı bildirilmektedir.  Yazıda devamla, Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin kısmen askıya alındığı ifade edilmektedir.
Alınan yazıda devamla, söz konusu tebliğ ile, Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Hindistan ve Tayland menşeli "poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin esasların düzenlendiği belirtilmektedir.
23/9/2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210908-2.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.