GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Puro, Sigarillo Gibi Tütün Ürünlerinde ÖTV Düzenlemeleri Hk.

Puro, Sigarillo Gibi Tütün Ürünlerinde ÖTV Düzenlemeleri Hk.

15 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı ile III sayılı listede yer alan; tütün içeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi.
Listede yer alan ürünlere ilişkin en son 2021 yılı Ocak ayında yapılan düzenlemede, söz konusu ÖTV oranları yüzde 80 olarak belirlenmiş olup; bu ürünlere ilişkin 0,4386 lira olan maktu vergi tutarı ile 0,5863 lira olan maktu vergi tutarları ise değiştirilmemiştir.
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210715-17.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.