GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Rusya Federasyonu- Tarife Kotası Uygulaması Hk.

Rusya Federasyonu- Tarife Kotası Uygulaması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 24 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesi marifetiyle; 2'nci fasılda yer alan muhtelif kırmızı et ve kanatlı eti ürünlerinin 2022 yılındaki ithalatına yönelik olarak Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 17 Ağustos 2021 tarihli ve 102 sayılı Kararı çerçevesinde belirlenen tarife kotası uygulamasına ilişkin dağıtım esasları (ülke ve ülke grupları bazında- miktar) ihdas edildiği ifade edilmektedir. Söz konusu tarife kotası uygulamasına ilişkin mezkûr Kararname eki gayri resmi tercümesi ekte yer almaktadır.
EK_02: Kararname Eki Gayri Resmi Tercüme