GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

RUSYA FEDERASYONU ZORUNLU ETİKET UYGULAMASI HK.

RUSYA FEDERASYONU ZORUNLU ETİKET UYGULAMASI HK.

Sayın Üyemiz,
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Rusya Federasyonu (RF) tarafından 2017 yılı Aralık ayında imzalanan Hükümet Kararnamesi marifetiyle 2024 yılına kadar, kayıt dışılığın azaltılması ve tüketici refahı da gözetilerek eşit rekabet koşullarının tesisinin sağlanması amacıyla dijital ekonomiye geçişin bir parçası olarak Rusya Federasyonu'nun ithal ettiği tüm ürünlerin etiketlenerek, ülkeye girişinden nihai tüketiciye ulaşıncaya kadarki sürecinin izlenebilmesi amacıyla “Birleşik Ürün Etiketleme ve Takip Sistemi”nin kurulmasının planlandığı ve bu kapsamda, ilk olarak 12.08.2016 tarihinde kürk manto ürününde pilot uygulamaya geçilip, 1 Mart 2019 tarihinde muhtelif tütün ürünleri için de söz konusu uygulamanın başladığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği tarafından Temmuz 2020'den itibaren Rusya'da ayakkabı, ilaç ve tütün ürünlerinin zorunlu etiketlenmesi uygulamasına geçileceğinin belirtildiği ve Rusya Federasyonu Hükümetinin 2020 yılında
yukarıda belirtilenlerin yanında dört farklı mal türü için de zorunlu etiketleme gerekliliklerinin yerine getirilmesine yönelik son tarihleri belirlediği ifade edilmektedir.
Konuya ilişkin liste aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Diğer taraftan, söz konusu Müşavirlik tarafından konuya ilişkin şu hususlar bildirilmektedir;
- Gümrük beyannamesi doldurma kurallarına ilişkin 20.05.2010 tarihli ve 257 sayılı Gümrük Birliği Komisyonu Kararı ile onaylanan prosedüre göre, ilgili gümrük rejimi kapsamında işaretli malların tanımlanması ile ilgili bilginin beyannamenin 31 no.lu sütununda
belirtilmesi gerekmektedir.
- Zorunlu etiketleme uygulamasının yürürlüğe girmesinden sonra, mal beyanında işaretli mallarla ilgili tanımlama araçları hakkında bilgi bulunmaması, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ve Rusya Federasyonu mevzuatına göre, eşyanın serbest dolaşıma girmesine izin verilmemesine sebebiyet verebilecektir.         

 

 

 

İŞARETLENECEK MALLARIN ADI

RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ KARARI

UYGULAMA SON TARİHİ

Diğer tütün ürünleri türleri

28.02.2019 tarihli ve 224 sayılı Karar

1.07.2020

Ayakkabı ürünleri

05.07.2019 tarihli ve 860 sayılı Karar

1.07.2020

Tıbbi kullanım için ilaçlar

31.12.2019 tarihli ve 1954 sayılı Karar

1.07.2020

Kameralar (film kameraları hariç), flaş ve flaş lambaları

31.12.2019 tarihli ve 1953 sayılı Karar

1.10.2020

Parfümler

31.12.2019 tarihli ve 1957 sayılı Karar

1.10.2020

Lastikler

31.12.2019 tarihli ve 1958 sayılı Karar

1.11.2020

Hafif sanayi ürünleri

31.12.2019 tarihli ve 1956 sayılı Karar

1.01.2021