GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Rusya Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirmesi, Standardizasyon ve Metroloji Alt Çalışma Grubu

Rusya Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirmesi, Standardizasyon ve Metroloji Alt Çalışma Grubu

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Rusya ile ülkemiz arasındaki ticarette teknik engellerin önlenmesi, ticaret potansiyelinin güçlendirilmesi ve tarafların pazarlarında güvenli ürün dolaşımının sağlanması amacıyla 24–26 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk-Rus 16. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısı sonucunda Sanayi Çalışma Grubu altında, koordinasyonu Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Teknik Düzenlemeler, Uygunluk Değerlendirmesi, Standardizasyon ve Metroloji Alt Çalışma Grubu”nun kurulduğu ifade edilmektedir.


Konuya dair Mutabakat Zaptında; “Çalışma Grubu, iki ülke arasındaki ticarette teknik engellerle ilgili sorunların çözümünü kolaylaştırmak ve kalite altyapısı alanında daha ileri işbirliklerine zemin hazırlamak üzere taraflar arasında bir danışma ve işbirliği mekanizması vazifesini görecektir.” hükmünün bulunduğu, dolayısıyla Çalışma Grubu’nun, iki ülke arasında teknik düzenlemeler alanında yaşanan gelişmelerin ve sorunlu alanların ele alınabileceği temel platform olarak faaliyette bulunmasının öngörüldüğü bildirilmektedir.
Anılan yazıda devamla, Çalışma Grubu toplantılarının ilkinin 3-4 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da, ikincisinin ise, Covid-19 Pandemisi sebebiyle fiziken bir toplantı yapılmasının mümkün olmamasından ötürü 10 Mart 2021 tarihinde Rusya ev sahipliğinde çevrimiçi olmak üzere yapıldığı belirtilmektedir.


Bununla birlikte, 25 Kasım 2023 tarihinde imzalanan "Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetler arası Karma Komisyonu 18. Dönem Toplantısı Protokolü"ne eklenen madde ile alt çalışma grubunun üçüncü toplantısının 2024 yılının ilk yarısında Rusya Federasyonu'nda düzenlenmesi hususunda mutabık kalındığı ifade edilmektedir.
Anılan Çalışma Grubu toplantısında gündeme getirilmek üzere Rusya'ya ihracatta karşılaşılan “ticarette teknik engel niteliğindeki” sorunların 23 Şubat 2024 Cuma gününe kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( ercankarayagiz@gaib.org.tr ) iletmesi hususunda bilgileri ve gereğini rica olunur.