GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu

Sanayi ve Teknoloji İş Birliği Kurulu

T.C. Adıyaman Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda Bakanlık Makamının 20/09/2021 tarih ve 2814179 Sayılı Onayı ile yürürlüğe giren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliğinin 14. maddesinde; "Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK); ilin sanayisine ve teknolojisine ilişkin politika ve stratejileri belirlemek, sorunları tartışmak ve çözüm üretmek amacıyla ilin en yüksek mülki idare amiri başkanlığında belirtilen kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki defa toplanır" hükmüne istinaden 2022 yılı Haziran toplantısında gündeme alınması için, varsa üyelerimizin görüş ve önerilerinin 24/05/2022 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize ( sedanurkarabas@gaib.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.