GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Şeftali Nektarı ve Ceviz-Kabuklu Standard Tasarıları Hk.

Şeftali Nektarı ve Ceviz-Kabuklu Standard Tasarıları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan, "TS 1275/tst T1 Ceviz-Kabuklu" ve "tst 1596 Şeftali Nektarı" standart tasarılarının ekte iletildiği bildirilmektedir.
Bilgilerini ve mezkûr standart tasarılarına ilişkin görüşlerinin, en geç 05/10/2021 mesai bitimine kadar Bakanlıklarına iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedaalkan@gaib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.
EK_05: Ceviz-Kabuklu Türk Standardı Tasarısı (1 Sayfa)
EK_05: Görüş Formu (1 Sayfa)
EK_05: Şeftali Nektarı Türk Standardı Tasarısı (16 Sayfa)