GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Sektörel Yatırım Süreçleri Kılavuzları

Sektörel Yatırım Süreçleri Kılavuzları

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı’ndan alınan yazıya atıfla, On Birinci Kalkınma Planı ve Yatırım Ortamını İyileştirme ve Koordinasyon Kurulu (YOİKK ) 2019-2022 Eylem Planı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisine verilen “sektörel yatırım süreç” eylemi kapsamında; Atık Bertaraf ve Geri Kazanım, İmalat , kılavuzları hazırlanması Enerji, Orman ve Orman Ürünleri, Madencilik, Lojistik, Hizmet ile Tarım ve Hayvancılık sektörleri için tüm yatırım süreçlerini ihtiva eden kılavuzlar hazırlandığı bildirilmektedir.
Yazıda devamla, bahse konu sektörlere yönelik yatırım süreçleri, yapılan mevzuat değişiklikleriyle zaman içerisinde revizyona uğramış ve mezkur sektörlere yönelik olarak hazırlanmış olan Sektörel Yatırım Süreçleri Kılavuzlarının güncellendiği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, anılan sektörlere ilişkin Güncel Sektörel Yatırım Süreçleri kılavuzlarına https://dosya.tim.org.tr/index.php/s/WzKH62m2btZzpNw bağlantısından ulaşılabilmektedir.