GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Sentetik İplikler İçin Dampinge Karşı Vergi Oranları Belli Oldu

Sentetik İplikler İçin Dampinge Karşı Vergi Oranları Belli Oldu

24 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yer alan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/33) ile Kore Cumhuriyeti ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli 5402.47 gümrük tarife pozisyonunda yer alan “Diğerleri, poliesterlerden” ürününe yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasının amaçlandığı ifade edilmiştir.
Yürütülen soruşturma sonucunda, Güney Kore ve Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi. GTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşya için Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranlarda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildiği belirtilmiştir.
28.11.2022 (1)

 

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221124-6.htm adresinden erişim sağlanmaktadır.