GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Sentetik ve Suni Devamsız Liflerden İplikler İsimli Eşyaların İthalatına İlişkin Gerçekleştirilen Soruşturmalar Hk.

Sentetik ve Suni Devamsız Liflerden İplikler İsimli Eşyaların İthalatına İlişkin Gerçekleştirilen Soruşturmalar Hk.

Resmi Gazete’de yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/8) ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/9) kapsamında T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme ve damping soruşturmalarının tamamlanması neticesinde alınan kararlar yürürlüğe konulmuştur.
Söz konusu Tebliğler ile 5508, 5509 (5509.52 ve 5509.61 hariç), 5510 (5510.20 hariç) ve 5511 tarife pozisyonlarında yer alan Sentetik ve Suni Devamsız Liflerden İplikler isimli eşyaların ithalatına ilişkin gerçekleştirilen;
•Nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında yürürlükte bulunan önlemlere devam edilmesine,
•Damping soruşturması kapsamında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.
Anılan önlemler Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya Cumhuriyeti, Hindistan Cumhuriyeti, Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Tayland Krallığı ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti menşeli eşyalara yönelik olarak ekteki tablolarda yer alan, bu ülkelerde yerleşik üreticileri kapsamaktadır.
Söz konusu Tebliğlere, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200522-5.htmve https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200522-6.htmadreslerinden erişilebilmektedir.