GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Sinop Gümrük Müdürlüğü Hk.

Sinop Gümrük Müdürlüğü Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir iletide, 07.07.2021 tarihli Resmî Gazete’de “Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:164)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in(Gümrük İşlemleri) (Seri No: 171) yer aldığından bahisle;
Avrupa Birliği menşeli olmayan eşya hariç olmak üzere Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği eki Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği Kapsamında Denetime Tabi Ürünlerin Listesinde yer alan oyuncak cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapılacağı gümrük müdürlüklerine Sinop Gümrük Müdürlüğü’nün eklendiği belirtilmiştir.
Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giren söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210707-11.htm  adresinden erişim sağlanmaktadır.