GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Standard Tasarıları Hk.

Standard Tasarıları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TSE K 198/tkt T2 Börek, TSE K 289/tkt T1 Pişirilmiş Börek ve TS 3631 /tst T2 Vişne Suyu" standart tasarılarının ekte gönderildiği bildirilmektedir.
Bahse konu standard tasarılarına dair varsa görüş ve önerilerin 02/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlıklarına iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedaalkan@gaib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.
EK_03: Görüş Tablosu
EK_03: Standart Tasarısı (Börek standardı)
EK_03: Standard Tasarısı (Pişirilmiş Börek Standardı)
EK_03: Standard Tasarısı (Vişne Suyu Standardı)