GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Standart Tasarıları Hk.

Standart Tasarıları Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan ve birer örneği ekte iletilen standard tasarıları hakkında görüş talep edildiği belirtilmektedir.Bu itibarla, ekte bir örneği yer alan söz konusu tasarılara ilişkin varsa görüş ve değerlendirmelerin 30.09.2021 Perşembe gününe kadar Bakanlıklarına gönderilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( cagrisenol@gaib.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.