GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki bilgilerin ekte iletildiği ifade edilmiştir.
EK_02: Mevzuat Değişiklikleri