GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Bilindiği üzere, 2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi uyarınca buğday unu, mercimek, ayçiçeği yağı, mısır yağı, kanola yağı ve aspir yağı için ihracatı öngörülen Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapsamında önce ithalat gerçekleştirilmesinin ardından ithalata tekabül eden miktarda ihracat yapılması gerekmektedir.
Konuyla ilgili olarak, İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, yukarıda bahsedilen ürünlerin DİR kapsamındaki ihracatında birlik onay aşamasında ihracat beyannamesine tekabül eden miktarda ithalatın yapılıp yapılmadığına ilişkin kontrolün sağlanması ve ithalat yapılmadığının tespiti durumunda ilgili beyannameye birlik onayı verilmemesi hususunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği bildirilmektedir.
Bu doğrultuda, başvuru konusu beyannamede numarası kayıtlı bulunan DİİB kapsamında önceden ithalat şartına ilişkin ihlal bulunup bulunmadığı ve birlik onayı verilmesi durumunda ise önceden ithalat şartının ihlaline yol açacak bir durumun oluşup oluşmayacağı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri ve İhracatçı Birlikleri tarafından kontrol edildikten sonra beyanname onayı tamamlanacaktır.