GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, tarım ürünleri ihracatı öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesinde uyulacak esasların, İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi marifetiyle belirlendiği ifade edilmiştir. 2016/1 sayılı Genelge kapsamında; - "Fire ve Kullanım Oranları" matlaplı 9'uncu madde yer alan yem kullanımlarına ilişkin tablo 4'te yer almakta olan levrek balığı için belirlenen azami yem oranının 2 kg'dan 2,25 kg'a artırılması, - "Fire ve Kullanım Oranları" matlaplı 9'uncu madde yer alan yem kullanımlarına ilişkin
tablo 4'e granyöz cinsi balık için ise azami yem kullanımının 2,97 kg olarak eklenmesi hususlarında değişikliğe gidildiği belirtilmiştir. Bu çerçevede, söz konusu değişikliklerin derç edildiği Genelge metnine, Bakanlık internet sitesinin İhracat Mevzuatı bölümünden (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) ulaşılabilmektedir.