GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Taze Fasulye- Dondurulmuş Standart Tasarısı

Taze Fasulye- Dondurulmuş Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 9496/tst T1 Taze Fasulye- Dondurulmuş" standart tasarısının ekte gönderildiği belirtilmiş olup bahse konu standart tasarısına ilişkin firmalarımızın varsa görüş ve önerilerinin 14/11/2022 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığa iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sedanurkarabas@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.