GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Tebliğ Taslağının Görüşe Açılması- Türk Gıda Kodeksi Meyve Şarabı Tebliği Hk.

Tebliğ Taslağının Görüşe Açılması- Türk Gıda Kodeksi Meyve Şarabı Tebliği Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanmış olan Türk Gıda Kodeksi Meyve Şarabı Tebliği’ne ait taslak metnin ve görüş tablosunun Bakanlık web sayfasında ( https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/436/Mevzuat-Taslagi-Turk-Gida-Kodeksi-Meyve-Sarabi-Tebligi ) görüşe açıldığı belirtilmektedir.
Bu kapsamda, mezkûr taslağa ilişkin varsa görüşlerin ekte yer alan tablo formatına uygun olarak 26.07.2021 tarihi saat 16.00’ya kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sebnemkose@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.