GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

TGK- Makarna ve İrmik Tebliği

TGK- Makarna ve İrmik Tebliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği'nin 10 uncu maddesi gereği Bakanlıkları tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Makarna Tebliği ve Türk Gıda Kodeksi İrmik Tebliği taslak metinlerinin https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/460/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Makarna-Ve Irmik-Tebligleri adresinde görüşe açıldığı ifade edilmektedir.
Bahse konu Tebliğler ile görüş bildirme formu ekte yer almakta olup anılan taslağa ilişkin görüşlerinizin, görüş bildirme formuna işlenerek 25 Mayıs 2022 tarihi Çarşamba gününe kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (sedanurkarabas@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.
EK_05: Taslak Makarna Tebliği (3 sayfa)
EK_05: Taslak İrmik Tebliği (3 sayfa)
EK_05: Görüş Bildirme Formu (1 sayfa)