GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

TGK Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıya atıfla, 31/11/2020 tarihli ve 31290 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği'nin 10’uncu maddesi gereği adı geçen Genel Müdürlüğünce hazırlanmış olan ‘‘Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliğine'' ait taslak metnin https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM  "Duyurular" bölümünde görüşe açıldığı bildirilmektedir. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği Taslağı ekte sunulmaktadır.
Bu kapsamda, taslağa ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan tablo formatına uygun olarak 17 Kasım 2022 tarihi Perşembe gününe kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sedanurkarabas@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.