GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler İtalya ve İspanya Hk.

Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler İtalya ve İspanya Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından “Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğundan bahisle, 24 Haziran 2020 Çarşamba günü 15.00- 16.30 saatleri arasında İtalya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz, 25 Haziran 2020 Perşembe günü 10.30-12.00 saatleri arasında ise İspanya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşemiz ile anılan ülkelerde yerleşik veya bu ülkelerle iş yapmakta olan iş insanlarımızın da konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacakları esohbet toplantılarının gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Söz konusu toplantılara ilişkin katılım bilgileri ekli dosyalardadır.