GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

TİM- KOBİ İhracat Seferberliği Diyarbakır Eğitim Programı Hk.

TİM- KOBİ İhracat Seferberliği Diyarbakır Eğitim Programı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, (TİM) Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi, ihracat destekleri, pazarlama stratejisi, finansman ve risk analizi konu başlıklarında bilgilendirilmesi amacıyla “KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programları” düzenlendiği bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla, 2019 Mart ayında başlatılan ve sırasıyla Erzurum, İzmir, Mersin, Gaziantep, Ankara ve Bursa’da, Şubat-Mart 2020 döneminde Trabzon, Denizli, Giresun ve Antalya’da düzenlenen fiziki eğitimlerin, 11-12 Kasım 2020 tarihinde TİM KKTC Ofisi ile online olarak tertip edildiği ifade edilmektedir. Online olarak düzenlenmeye devam eden 2021 eğitimlerinin ilkinin, Şubat ayında Amasya iline yönelik Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile, ikincisinin Sivas iline yönelik Nisan ayında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği ile, üçüncüsünün Samsun iline yönelik Mayıs ayında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile, dördüncüsünün Konya iline yönelik Haziran ayında Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) işbirliği ile düzenlendiği bildirilmiştir. 2021 yılındaki online eğitimlerin beşincisinin ise Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliği ile Diyarbakır iline yönelik olarak gerçekleştirilmesinin planlanlandığı ifade edilmektedir.
Bu kapsamda, TİM KOBİ İhracat Seferberliği Diyarbakır Eğitim Programı’nın 27 Temmuz 2021 Salı günü 10.30-17.30 saatleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği bildirilmektedir. TİM Başkanı Sayın İsmail GÜLLE ve Diyarbakır Valisi Sayın Münir KARALOĞLU’nun açılış programı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliği ile Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek eğitime https://tim.org.tr/tr/egitim-basvuru linkinden kaydın beklenildiği bildirilmektedir.

EK_04: TİM KOBİ İhracat Seferberliği Diyarbakır Online Eğitim Programı ve Duyuru Görseli (2 Sayfa)