GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Tohumluk İhracatı Hk.

Tohumluk İhracatı Hk.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bir yazısına istinaden T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, tohumluk ihracat işlemlerinde “Tohumluk İhracat Ön İzin Belgesi” olmayan kişi ve kuruluşlara Bitki Sağlık sertifikası düzenlenmeyeceği ifade edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait ilgili yazının bir örneği ekte iletilmektedir.
EK_02: TOB Yazısı (2 Sayfa)