GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

TS 9053TST T2 Kabartma Tozu Standart Tasarısı Hk.

TS 9053TST T2 Kabartma Tozu Standart Tasarısı Hk.

Türk Standartları Enstitüsü'nden alınan bir yazıya atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 9053Tst T2 Kabartma Tozu- Hamur İçin" standart tasarısı hakkında görüş talep edildiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda, bahse konu standart tasarısına dair varsa görüş ve tekliflerin ekte yer alan Görüş Tablosu formatında hazırlanarak en geç 13.07.2021 mesai bitimine kadar Bakanlığa iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sebnemkose@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.