GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Türkiye Çevre Etiket Sistemi Ürün/Hizmet Kategorisi Belirleme Süreci Hk.

Türkiye Çevre Etiket Sistemi Ürün/Hizmet Kategorisi Belirleme Süreci Hk.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği ile ülkemizde ulusal çevre etiket sistemi kurulduğu; yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürünleri/hizmetleri teşvik etmek ve ürün/hizmetlerin çevresel performansı hakkında tüketicilere doğru, yanıltıcı olmayan ve bilimsel tabanlı bilgiler sunulmasını sağlamak üzere ürünlerin/hizmetlerin çevre etiketi ile ödüllendirilmesine yönelik çalışmaların anılan Bakanlık tarafından yürütüldüğü ifade edilmektedir.
Alınan yazıda devamla, yönetmelik kapsamında Bakanlıklarının web adresinde (https://cevreetiketi.csb.gov.tr/ ) tekstil, seramik kaplama, temizlik kâğıdı, elde yıkama bulaşık deterjanı, kişisel bakım ve kozmetik ürün gruplarına ve turistik konaklama hizmet grubuna ait yayımlanan çevre etiketi kriterleri doğrultusunda yapılan başvurular neticesinde başvurusu uygun bulunan firmaların çevre etiketi kullanıcısı unvanı almaya hak kazandığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, Çevre Etiketi Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesi 2'nci fıkrası uyarınca TS EN ISO 14024: Tip I Çevre Etiketlemesi, Prensipler ve Yöntemler standartlarına göre yürütülen Türkiye Çevre Etiketi Sistemi ile tüketicilerin, ürünlerin ve hizmetlerin çevresel performansına ilişkin bilgi sahibi olabildiği; işletmelerin ise çevresel performansa verdikleri önemi belgeleyerek marka değerlerini yükseltme imkânına sahip olabildiği bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla, ülkemizde çevre etiket sisteminin yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirlerin On birinci Kalkınma Planında, (2019-2023) 2021 Yılı Yatırım Programında ve Bakanlıklarının Stratejik Planı'nda tanımlandığı; bu doğrultuda, çevre etiketi kriterinin belirlenmiş ürün/hizmet grubu sayısını arttırmaya yönelik çalışmaların TS EN ISO 14024 standartları uyarınca adı geçen Bakanlıkça yapıldığı, bahse konu standartlar gereğince, muhtemel ürün kategorileri ve piyasanın durumu üzerine bir çalışma yapılarak, ürün/hizmet kategorisi seçimi sürecinin ilgili taraflarla müzakere edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, çevre etiketi kriterleri belirlenmesine yönelik olası ürün/hizmet kategorileri ve bilgi formunun ekte yer aldığı bildirilmektedir.
Bilgilerinizi ve önerilebilecek yeni ürün/hizmet grubu kategorileri arasından çevre etiket kriterlerinin belirlenmesi talep edilen ürün/hizmet grubuna ait bilgi formunun Bakanlıklarına iletilmek üzere 14.10.2021 mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ( sedaaalkan@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.