GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Türkiye Mekânsal Strateji Planı Hk.

Türkiye Mekânsal Strateji Planı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, (TİM) Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısına atfen, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin danışmanlığında ve ilgili kurum/kuruluşlarla beraber Türkiye Mekânsal Strateji Planı’nın (TMSP) hazırlanması çalışmalarına 2018 yılının son çeyreğinde başlandığı ve 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.
Alınan yazıda devamla, Ek-1’de sunulan TMSP Raporu (Taslak)’na dair görüşlerin Ek-2’de yer alan Görüş Formuna işlenmesi ve Ek-3’te yer alan TMSP Eylem Planı ve İzleme Değerlendirme Tablosu (Taslak)’na dair görüş ve önerilen ise doğrudan tablo üzerine farklı renk ile işlenerek en geç 23 Eylül 2021 tarihine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (cagrisenol@gaib.org.tr) adresine gönderilmesi gerekmektedir.