GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Türkiye-Rusya 4. OGK Toplantısı Hk.

Türkiye-Rusya 4. OGK Toplantısı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bakanlık ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında gümrük konularında mevcut iş birliği ve çalışma ortamının yasal ve kurumsal bir çerçevede daha etkin olabilmesini sağlamak amacıyla 20 Eylül 2014 tarihinde tesis edilen Ortak Gümrük Komitesi'nin 4. Dönem Toplantısının 19 Ekim 2021 tarihinde Bakan Yardımcımız Sayın Rıza Tuna TURAGAY ve Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Sayın Vladimir BULAVİN eş başkanlıklarında Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu toplantı hazırlıkları kapsamında Rusya Federal Gümrük Servisi nezdinde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin gündem maddesi önerileri ile bilgi notlarına ihtiyaç duyulmakta olduğu ve söz konusu toplantı vesilesiyle, 24/10/2019 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında İkili Ticari İstatistik Verilerinin Değişimine İlişkin Mutabakat Muhtırası” kapsamında veri değişiminin kurallarını belirleyen bir örneği ekli “Teknik Şartname”nin heyet başkanlarınca imzalanmasının planlandığı belirtilmektedir.
Bu kapsamda, anılan teknik şartnameye ilişkin görüş ve değerlendirmeleriniz ile toplantı gündemine ilişkin faydalı olacağı düşünülen hususların 7 Ekim 2021 Perşembe günü saat 12.00’ye kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( sedaalkan@gaib.org.tr ) gönderilmesi gerekmektedir.