GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

TÜRKİYE - RUSYA TİCARET, YATIRIMLAR VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU HK.

TÜRKİYE - RUSYA TİCARET, YATIRIMLAR VE BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU HK.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı yazısına atıfla, ikili ticaretin dengeye kavuşacak şekilde artırılabilmesi, ticaretin önündeki engellerin kaldırılması, karşılıklı yatırımların artırılması ve ülkemiz ile Rusya Federasyonu bölgeleri arasında ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesini teminen 10-12 Ekim 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk-Rus KEK 14. Dönem Toplantısında, “Ticaret, Yatırımlar ve Bölgesel İşbirliği Çalışma Grubu” oluşturulduğu, 26 Mart 2018 ve 23 Temmuz 2019 tarihlerinde olmak üzere iki kez toplandığı ifade edilmektedir. 

Yazının devamında, Ticaret Bakanı ile Rusya Federasyonu Enerji Bakanı ve KEK Eşbaşkanı arasında 20 Mayıs 2020 tarihinde bir video konferans toplantısı gerçekleştirildiği, toplantıda Çalışma Gruplarının 17. Dönem Karma Ekonomik Komisyon toplantısından önce bir araya gelmesi kararlaştırıldığı, Ticaret, Yatırım ve Bölgesel İş birliği Çalışma Grubu toplantısının üçüncüsünün 16-17 Haziran 2020 tarihlerinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede toplantı hazırlıkları kapsamında;  

1) Mal ve hizmet ticaretinde karşılaşılan problemler, pazara giriş engelleri, çözüm önerileri, ticaretin dengeye ulaşacak şekilde artırılması, ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler,  

2) Ülkemizdeki yatırım imkanları, yatırım projeleri ve Rusya Federasyonu''''nda yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunlar,

3) Toplantıda gündeme getirilmesinde yarar görülen diğer hususlar hakkında bilgi notlarının ekteki forma işlenerek 01 Haziran 2020 tarihi mesai bitimine kadar TİM’e iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerinize rica olunur.