GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Türkiye'nin Kamu Yatırımlarında Öncelikleri Hk.

Türkiye'nin Kamu Yatırımlarında Öncelikleri Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan elektronik bir iletide, 10 Eylül tarihli Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında 2022-2024 Dönemi Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesinin yayımlandığı belirtilmektedir. Buna göre; Türkiye'de kamu kaynaklarının gelecek 3 yıllık dönemde kullanılacağı öncelikli sektör ve projelerin belirlendiği ifade edilmektedir.
Alınan yazıda devamla, 2022-2024 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yapılan derlemeye göre, kamu yatırımlarında büyümeye, özel kesim yatırımlarını desteklemeye, üretim, istihdam ve ülke refahını artırmaya katkı sağlayacak projelerle makroekonomik hedefleri destekleyecek projelere öncelik verileceği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, kamu yatırım tekliflerinin, bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde hazırlanacağı ifade edilmektedir.
Alınan yazıda devamla, bölge ekonomilerinde öne çıkan sektörlerin daha yüksek katma değerli ve rekabet edebilirliği yüksek üretim yapılarına dönüşmesine katkı sağlayacak alanlardaki yatırımlara öncelik verileceği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, madencilik sektöründe enerji sektörü ve imalat sanayine girdi temin eden üretime yönelik projelere, kömür, petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynaklar ile rezervi tükenmekte olan ve arz güvenliğinin sağlanması açısından önem arz eden madenlerin aranmasına ve üretilmesine yönelik projelere öncelik sağlanacağı ifade edilmektedir. 
Alınan yazıda devamla, imalat sektörlerinde, üretimin idamesine yönelik projelere, halk ve çevre sağlığı, Avrupa Birliği'ne uyum ve uluslararası yükümlülükler açısından gerçekleştirilmesi gerekli çalışmalara, yerli ham maddenin değerlendirilmesine yönelik projelere, savunma sanayi projelerine, yerli ve özgün raylı sistem araçları ve hava araçlarının geliştirilmesine öncelik verileceği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, sanayi altyapısına yönelik Organize Sanayi Bölgesi (OSB), Küçük Sanayi Sitesi (KKS) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri projelerinde sektörel ve tematik projelerin öncelikli olarak yatırım programına alınacağı bildirilmektedir.
Alınan yazıda devamla, enerji sektöründe, arz-talep analizlerine dayanan, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara, yenilenebilir kaynakların sisteme entegrasyonunu sağlayacak iletim altyapısı projelerine öncelik verilecek. Doğal gaz arz stoklarının yeterli düzeyde oluşturulmasına imkân sağlayacak projelere ve denizlerde keşfedilen doğal gaz rezervlerinin ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik altyapı projelerine öncelik tanınacağı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, demir yolu yatırımlarında, Konya-Karaman-Niğde-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Ankara-Sivas, Ankara-Afyonkarahisar-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Halkalı-Kapıkule projeleriyle ikinci hat yapımları, sinyalizasyon ve elektrifikasyon çalışmaları ve önemli yük merkezlerine iltisak hattı yapımıyla raylı sistem araçlarının yerli üretiminin öncelikli olacağı ifade edilmektedir.
Alınan yazıda devamla, "2022-2024 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi"ne de yer verilen genelgede, bütün kuruluşların 2022 Yılı Yatırım Programı hazırlıkları ile ilgili olarak bundan sonraki süreçte, genelgede belirtilen hususlar ile rehberde vurgulanan öncelikleri, esasları ve yatırım tavanlarını dikkate almaları, tavan içinde kalmak kaydıyla, Strateji ve Bütçe Başkanlığının 23 Haziran 2021 tarihli Yatırım Talepleri Duyurusuna istinaden gönderdikleri yatırım tekliflerinde varsa proje bazındaki değişiklik önerilerini ivedilikle "kaya.sbb.gov.tr" adresinde yer alan Kamu Yatırımları Bilgi Sistemi (KaYa) aracılığıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığına göndermeleri istendiği bildirilmektedir.
Söz konusu genelgeye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210910M1-1.pdf adresinden erişim sağlanmaktadır.