GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yıllık PGD Programı Hk.

Yıllık PGD Programı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’den alınan bir yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Bakanlıklarının 7223 sayılı "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu" kapsamında ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediğinin güvenli olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi ve gerektiğinde idari yaptırım uygulanmasından sorumlu olduğu, Bakanlıkları sorumluluk alanında bulunan 1500'ü aşkın ürünün piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerinin Genel Müdürlükleri faaliyet alanında yer aldığı ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, yıllık denetim programına alınacak ürünlerin her yıl risk analizi çalışması ile belirlendiği ve söz konusu ürünlerin üretici ve ithalatçılarının bulunduğu iller dikkate alınarak planlamasının yapıldığı, 2022 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespit edilmesi çalışmalarının başlatılıp, 2022 yılı denetimlerinin daha etkin olabilmesi ve seçilen riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından gelecek görüşlerin önem arz ettiği bildirilmektedir.
Bu kapsamda, tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından yapılan şikâyetler dikkate alınarak yoğun olarak kullanılan, yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmaya dâhil edilmesi amaçlanmakta olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluk alanında bulunan ürünlere kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği bildirilmesi önem arz etmektedir.
Bahse konu ürünlerin 30 Eylül 2021 Perşembe gününe kadar TİM’e gönderilmek üzere Genel Sekreterliğimize ( cagrisenol@gaib.org.tr  ) iletilmesi gerekmektedir.