GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları

Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standartları

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda Mesleki Yeterlilik Kurumundan (MYK) alınan yazıya atıfla, MYK Ticaret sektöründe yürütülen çalışmalar kapsamında 2017 yılı içerisinde 4 adet Ulusal Meslek Standardının beş yıllık yürürlük süresinin dolduğu ve bu Ulusal Meslek Standartlarını kaynak alarak 2 adet Ulusal Yeterliliğin (UY) hazırlandığından bahisle söz konusu meslek standartları ile yeterliliklerin tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması amacıyla en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilmesini teminen ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
Bu kapsamda Ticaret sektöründe hazırlanan ulusal meslek standartları ile ulusal yeterliliklerin güncelleme çalışmalarında kullanılmak üzere görüş ve değerlendirmelerinin anılan kuruma iletilmesini teminen https://www.myk.gov.tr/guncelleme/ adresinde yer alan formlara işlenerek 20 Mayıs 2022 Cuma günü’ne kadar Genel Sekreterliğimize (sedanurkarabas@gaib.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.