GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Zeytinyağında Limitler

Zeytinyağında Limitler

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından desteklenen agrinfo.eu sayfasından alınan ve bir örneği ilişikte yer alan bilgilendirmede, ticari zeytinyağı standartlarında Haziran 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılması üzerinde çalışıldığı, konuya ilişkin olarak Dünya Ticaret Örgütü TBT Anlaşması kapsamında bir örneği ilişikte yer alan bildirimin yapıldığı ve bu kapsamda ülkelerin görüşlerini 19 Şubat 2024 tarihinden önce iletebileceği ifade edilmektedir.
Anılan konuya ilişkin varsa görüşlerinizin en geç 15 Şubat 2024 mesai bitimine kadar Bakanlığa iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize (ercankarayagiz@gaib.org.tr) iletilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.
EK_01: Bilgilendirme Notu (3 Sayfa)
EK_01: TBT Bildirimi (2 Sayfa)