GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

2573 SAYILI PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR 27 May 2020

2573 SAYILI PAZARA GİRİŞTE DİJİTAL FAALİYETLERİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR

27.05.2020 tarihinde Resmî Gazete’ de yayınlanan 2573 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar” kapsamında Türkiye'de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İhracat Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülen iş birliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanmasına karar verildi.

Resmî Gazete’ de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında TİM, TOBB, DEİK, İhracatçı Birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, OSB'ler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifler iş birliği kuruluşları olarak belirlendi.

İlgili Karar’da aşağıdaki destekler yer almaktadır: 

  • E-Ticaret Sitelerine Bireysel Üyelik Desteği

Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartlara haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL'ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ - ÜFE)/2 oranında güncellenir. Şirketler, belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir. “E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği” maddesi kapsamındaki destek oranı, 31.12.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek üyelik giderleri için %80 olarak uygulanır. 

  • Sanal Ticaret Heyeti Desteği

Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

  • Sanal Fuarlara Katılımların Desteklenmesi

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. 

  • Sanal Fuar Organizasyonu Desteği

Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Bakanlık, şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Şirketlerin/işbirliği kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin bu Kararına amacı ve hükümlerine uygun bulunmaması veya usulüne uygun ve onaylanan şekilde yürütülmediğinin tespit edilmesi durumunda şirketin/işbirliği kuruluşunun ilgili destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

 Detaylar için tıklayınız