GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DÖNGÜSEL TEKSTİL STRATEJİSİ  (AYM-7) RAPORU 11 Nis 2023

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DÖNGÜSEL TEKSTİL STRATEJİSİ (AYM-7) RAPORU

Sayın Üyemiz,

 

Malumları olduğu üzere, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından yeniden büyüme stratejisi olarak da adlandırılan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) açıklanmıştır. Bu büyüme stratejisi, 2050 yılına kadar ilk iklim nötr kıta olma gibi çevresel boyutların yanında özellikle ekonomik ve ticari yönlere de sahiptir. AB; yeşil, kapsayıcı, rekabetçi ve kimseyi arkada bırakmama sloganı ile yeni bir ticari ve ekonomik sistem planlamaktadır.

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında ortaya konan birçok strateji bulunmaktadır ve gelinen noktada güncel gelişmeler ışığında AYM sürekli olarak revize edilmektedir. AB, AYM kapsamında sera gazı azaltım hedefini son olarak 2030’a kadar %55 oranında azaltma olarak açıklamış, bu hedefi gerçekleştirmek için de yoğun su ve enerji tüketimi sebebiyle çevreye en fazla zararı olan ve yüksek karbon emisyonuna sebep olan sektörlerin başında gelen tekstil sektörünü, AYM kapsamında daha evvel açıkladığı Yeni Döngüsel Ekonomi Planı ve Sanayi Stratejisi’nde öncelikli sektörler arasına eklemiştir.  Bu amaçla AB, 2022 yılında Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi adı ile yeni bir strateji ortaya koymuştur. AB, Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi ile 2030 yılına kadar AB pazarına giren tekstil ürünlerinin, geri dönüştürülebilir, dayanıklı, çevreye ve sağlığa zararlı maddelerden arındırılmış olmasını, tekstil ürünlerinin imha edilmesini minimum düzeye indirmeyi istemektedir.

 

Tekstil sektörü, Türkiye’nin AB ile en çok ihracat gerçekleştirdiği sektörlerdendir.  Türkiye tekstil ihracatının yaklaşık %54,5’ ini AB ülkelerine gerçekleştirmektedir. Yüksek karbon emisyonuna sahip olması nedeniyle, tekstil sektörünün yakın bir zamanda Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamına girmesi beklenmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin tekstil sektörü açısından yoğun bir ilişkisi olan AB pazarında yüksek vergi maliyetleri ile karşılaşması muhtemel görünmektedir.  Türkiye tekstil sektörünün, AB’nin uygulayacağı kriterlere karşı hazırlıklı olması, gerekli uyumları gerçekleştirmesi AB pazarının kaybedilmemesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle AYM’nin getirdiği fırsatları ve tehditleri analiz ederek ihracatçılarımızı etkileyebilecek tüm başlıkları sırasıyla incelediğimiz rapor serimizin yedincisini sizlere sunmaktayız. Genel Sekreterliğimiz uzmanlarınca hazırlanan “Avrupa Birliği Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi (AYM-7) Raporu” ekte yer almaktadır.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

EK: Avrupa Birliği Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi (AYM-7) Raporu (18 Sayfa)