GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ (AYM-2) RAPORU 29 Haz 2022

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ (AYM-2) RAPORU

Sayın Üyemiz,

 

Malumları olduğu üzere, ülkelerin uluslararası sistemde güçlü bir şekilde yer alabilmesi için ekonomik kalkınma büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ülkeler ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirebilmek için doğal kaynakları sınırsızca tüketmiştir. Aşırı doğal kaynak tüketimi sonucu insan faktöründen kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerinin ağır sonuçlarının devletler tarafından ciddiye alınması zaman almış, kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması için doğal kaynaklarında sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiği ancak fark edilmiştir. Dolayısıyla bu konudaki adımların atılması da geç olmuştur.

 

2015 yılında, Birleşmiş Milletler tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ilan edilmiştir. Dünyadaki tüm toplumlara yönelik olarak ve bu nedenle “kimseyi geride bırakmama” ilkesi etrafında 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi belirlenmiştir. Yoksulluğu engellemek, gezegeni korumak, dünyada barışı ve refahı sağlamak, iklim değişikliği ile mücadele, eşitlik, sanayide yenilikçilik ve altyapı gibi başlıklar içeren kalkınma amaçları, sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için çözümler sunmaktadır. Bununla birlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin başarıya ulaşabilmesi için ülkelerin bir arada hareket etmesi, toplumun tüm kesimlerin bu sürece dahil edilmesi önem taşımaktadır.

 

Avrupa Birliği tarafından ortaya konulan Avrupa Yeşil Mutabakatı, Birleşmiş Milletler tarafından açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu, kalkınma hedeflerini de temel alan bir mutabakattır. Dolayısı ile Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’ndan etkilenecek olması, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin de Türkiye için o denli önemli oluşunun göstergesidir. Bu kapsamda; Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın getirdiği fırsatları ve tehditleri analiz ederek ihracatçılarımızı etkileyebilecek tüm başlıkları sırasıyla inceleyeceğimiz rapor serimizin ikincisini sizlere sunmaktayız. Genel Sekreterliğimiz uzmanlarınca hazırlanan “Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (AYM-2) Raporu” ekte yer almaktadır.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

EK: Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (AYM-2) Raporu (52 Sayfa)