GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA  YURT DIŞI, YURT İÇİ FUARLAR VE YERİNDE İNCELEMELER HAKKINDA 2 Eki 2020

COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA YURT DIŞI, YURT İÇİ FUARLAR VE YERİNDE İNCELEMELER HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

Bilindiği üzere, dünya genelinde Mart ayından itibaren yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle devlet desteklerinden yararlanmakta olan firmaların mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen; 06.04.2020 tarih ve 53697624 sayılı ve 23.06.2020 tarih ve 55238420 sayılı Ticaret Bakanlığı talimatları ile Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Bakanlık Temsilciliklerince gerçekleştirilmesi gereken yerinde incelemeler ve onaya konu belgelere ilişkin olarak başvuru veya eksik tamamlama tarihi 30.06.2020, ardından 30.09.2020 tarihine kadar (bu tarihler dahil) dolacak olan başvurular için yerinde inceleme yapılmaksızın ve onaya tabi belgelerde Müşavirlik/Ataşelik/Bakanlık Temsilcisi onayı aranmaksızın başvuruların sonuçlandırılabilmesi, ayrıca 03.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar başlayacak olan yurt içi fuarlar ile yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik gözlemci görevlendirilmemesi, bu kapsamdaki destek başvurularının gözlemci raporu olmaksızın belirli usuller çerçevesinde sonuçlandırılması Bakanlıkça uygun görülmüştür.

 

Bu defa, Covid-19 salgınına karşı dünya genelinde alınan önlemler büyük ölçüde devam etmekle beraber halihazırda sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal uygulamaları gibi ağır tedbirlerin devam etmediği değerlendirilerek;

 

 

  • 1 Ekim 2020 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) başlayacak yurt dışı ve yurt içi

fuarlara ilişkin olarak;

 

- Yurtdışı fuarın Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehirde olması veya fuarın gerçekleştirildiği şehir ile ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcilerinin görevli bulunduğu şehir arasında toplu taşıma dışında ulaşım imkanı bulunması halinde 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin destek başvurularının “Ek-11 Fuar Yerinde İnceleme Formu”, 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuar katılımlarına dair destek başvurularının ise “Ek-4B Fuar Katılımının Yerinde İncelenmesi” formları düzenlenmek suretiyle sonuçlandırılması,

 

- Adı geçen formların düzenlenmemiş olması halinde İncelemeci Kuruluş tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliği’nden hangi gerekçe ile (karantina, sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı veya sağlık tehdidi vb. gibi Covid-19 kaynaklı gerekçelerle sınırlı olmak üzere) formların düzenlenemediğine ilişkin gerekçeli açıklama yazısı temin edilerek başvuruların Ek-11 ve Ek-4B aranmaksızın sonuçlandırılması,

 

- 2017/4 Sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına, ancak organizasyonun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehirde düzenlenmesi veya organizasyonun gerçekleştirildiği şehir ile ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehir arasında toplu taşıma dışında ulaşım imkanı bulunması halinde Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin gözlemci olarak görevlendirilebilmesi ve anılan nitelikteki 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik destek başvurularının Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından hazırlanacak gözlemci raporu çerçevesinde sonuçlandırılması,

 

- İlgili Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin gözlemci olarak görevlendirildiği halde gözlemci raporunun düzenlenemediği 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar  organizasyonlarında Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinden hangi gerekçe ile (karantina, sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı veya sağlık tehdidi vb. gibi Covid-19 kaynaklı gerekçelerle sınırlı olmak üzere) gözlemci raporunun düzenlenemediğine ilişkin gerekçeli açıklama yazısı temin edilerek destek başvurularının gözlemci raporu olmaksızın mezkur Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi EK-2’nin ikinci kısmında yer alan “Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler” hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması, yine bu nitelikteki yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör desteği başvurularının gözlemci raporu olmaksızın organizatör tarafından sunulacak tevsik edici nitelikte bilgi ve belgeler çerçevesinde sonuçlandırılması,

 

- İşbu onay konusu nedenlerle gözlemci görevlendirilmeyen 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik destek başvurularının gözlemci raporu olmaksızın mezkur Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi EK-2’nin ikinci kısmında yer alan “Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda İbraz Edilmesi Gereken Belgeler” hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması, yine bu nitelikteki yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin organizatör desteği başvurularının gözlemci raporu olmaksızın organizatör tarafından sunulacak tevsik edici nitelikte bilgi ve belgeler çerçevesinde

sonuçlandırılması,

 

- 2017/4 sayılı Karar kapsamındaki organizatör tanıtım desteğine yönelik onay ve form düzenleme işlemlerinin ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğince gerçekleştirilmesi,

 

- 2014/4 Sayılı Karar kapsamında yurt içinde düzenlenecek fuarlara gözlemci görevlendirilmesi,

 

- 2014/4 Sayılı Karar kapsamında yurt içinde düzenlenecek fuarların yurt dışında tanıtımını yapmak üzere gerçekleştirilecek yurt dışı fuar katılımlarında, ilgili yurt dışı fuarın Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehirde düzenlenmesi veya fuarın gerçekleştirildiği şehir ile ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/ Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehir arasında toplu taşıma dışında ulaşım imkânı bulunması halinde mezkur Karar’ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi EK-8’de yer alan “Organizatör İnfo Stand - Gösteri/Etkinlik/Trend Alanı Katılımı Formu”nun Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından doldurulması suretiyle destek başvurusunun sonuçlandırılması,

 

- Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi'nin “Organizatör İnfo Stand - Gösteri/Etkinlik/Trend Alanı Katılımı Formu”nu işbu onay konusu nedenlerle dolduramadığı yurt dışı fuarlarda Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinden hangi gerekçe ile (karantina, sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı veya sağlık tehdidi vb. gibi Covid-19 kaynaklı gerekçelerle sınırlı olmak üzere) “Organizatör İnfo Stand - Gösteri/Etkinlik/Trend Alanı Katılımı Formu”nun doldurulmadığına ilişkin gerekçeli açıklama yazısı temin edilerek destek başvurularının “Organizatör İnfo Stand - Gösteri/Etkinlik/Trend Alanı Katılımı Formu” aranmaksızın sonuçlandırılması,

- Fuarın Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehirde düzenlenmemesi ve fuarın gerçekleştirildiği şehir ile ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/ Bakanlık Temsilciliğinin görevli bulunduğu şehir arasında toplu taşıma dışında ulaşım imkânı bulunmaması halinde 2014/4 sayılı Karar kapsamındaki yurt dışı fuar katılımlarında “Organizatör İnfo Stand - Gösteri/Etkinlik/Trend Alanı Katılımı Formu”nun aranmaksızın destek başvurularının sonuçlandırılması,

 

 

  • 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında (bu tarih dahil) gerçekleştirilmesi gereken yerinde

incelemeler ile mevzuatta belirtilen sürelere istinaden, başvuru veya eksik tamamlama süresi bu tarihten sonra dolacak olan Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliği onayına konu belgelere ilişkin olarak;

 

- 2014/8 sayılı Karar ile 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğler kapsamında Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Bakanlık Temsilcilikleri tarafından onaylanması gereken yurt dışında düzenlenen belgelerin ilgili mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Bakanlık Temsilcilikleri tarafından incelenerek uygun görülmesi halinde onaylanması,

 

- 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı Tebliğlere ilişkin Genelgeler kapsamında düzenlenmesi gereken yerinde inceleme formlarının (Ek-12, Ek-4A, Ek-8 ve Ek-9) ilgili Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri/Bakanlık Temsilcilikleri tarafından,

 

  1. a) Yerinde inceleme gerektiren birimin Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliği'nin görevli bulunduğu şehirde olması veya birimin bulunduğu şehir ile ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliği'nin görevli bulunduğu şehir arasında toplu taşıma dışında ulaşım imkanı bulunması halinde düzenlenerek ilgili İncelemeci Kuruluşa iletilmesi,

 

  1. b) Adı geçen formların düzenlenememiş olması halinde, İncelemeci Kuruluş tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliği’nden hangi gerekçe ile (karantina, sokağa çıkma yasağı, seyahat yasağı veya sağlık tehdidi vb. gibi Covid-19 kaynaklı gerekçelerle sınırlı olmak üzere) formların düzenlenemediğine ilişkin açıklama yazısı temin edilerek başvuruların Ek-12, Ek-4A, Ek-8 ve Ek-9 aranmaksızın sonuçlandırılması,

 

  • Yukarıda sıralanan ve yerinde inceleme gerçekleştirilemeyecek istisnai hallerin Türkiye Ticaret Merkezleri (TTM) için geçerli olmaması ve TTM’ler için belgelerde onay ve yerinde inceleme işlemlerinin istisnasız biçimde tesis edilmesi,

 

  • Konuya ilişkin Bakanlığımızca aksi bir düzenleme yapılana kadar başvuruların yukarıda sıralanan esaslara göre sonuçlandırılması

 

Hususları Ticaret Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

 

 Bilgilerinize rica olunur.