GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) HK. 3 Tem 2020

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) HK.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, DİR, HİR, VRHİB, Turquality ile Devlet Desteklerine (ihracat ve hizmet) ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usûlüne geçilmiştir. Diğer taraftan, geçiş sürecinde yararlanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-30/06/2020 tarihleri arasındaki başvuruların mer’i Genelgelerdeki usûller ile de kabul edilmesine imkân tanınmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından, COVID-19 kaynaklı gelişmeler çerçevesinde değerlendirme yapılarak, 30 Haziran 2020 olan DYS’ye geçiş tarihinin 1 Eylül 2020'ye uzatılması uygun bulunmuştur.

Ayrıca, yararlanıcı tanımlama ve kullanıcı yetkilendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve işlemlerin hızlandırılmasına yönelik olarak DYS Uygulama Usul ve Esaslarının ekleri güncellenerek 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanmaya başlanmıştır.

Diğer taraftan, DYS yararlanıcı tanımlama ve kullanıcı yetkilendirme işlemlerine devam edilmektedir. Firma tanımlama sürecinde yapılacak işlemlere dair detaylı bilgi ve belgeler https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys bağlantısında yer almaktadır. Ayrıca, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, Birliklerimiz üyesi firmaların yeni sisteme geçiş sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili mevzuatta belirtilen DYS başvuru belgelerini -günümüzde yaşanan sağlık koşullarını da dikkate alarak- KEP aracılığıyla Birliğimizin gaib.dys@hs01.kep.tr kep adresine eksiksiz bir şekilde iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

 

  Detaylı Bilgi İçin:

Mustafa Tırampaoğlu    mustafatirampaoglu@gaib.org.tr   (342) 211-0547
Ahmet Buldum  ahmetbuldum@gaib.org.tr (342) 211-0549
Ökkeş Temüroğlu okkestemuroglu@gaib.org.tr (342) 211-0523
Hamdi Ülker      hamdiulker@gaib.org.tr (342) 211-0576