GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) HK. 30 Eyl 2020

DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) HK.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Dahilde İşleme Rejimi (DİR), Hariçte İşleme Rejimi (HİR), Vergi Resim Harç İstisnası Başvuruları (VRHİB), Turquality ile Devlet Desteklerine (ihracat ve hizmet) ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir. Diğer taraftan, geçiş sürecinde yararlanıcıların mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-30/06/2020 tarihleri arasındaki başvuruların mer’i Genelgelerdeki usuller ile de kabul edilmesine imkân tanınmıştır.

Ticaret Bakanlığı tarafından 01 Ekim 2020 olan DYS ’ye geçiş tarihinin son kez olmak üzere 31 Aralık 2020'ye uzatılması uygun bulunmuştur.

Yararlanıcı tanımlama ve kullanıcı yetkilendirme süreçlerinin iyileştirilmesi ve işlemlerin hızlandırılmasına yönelik olarak DYS Uygulama Usul ve Esaslarının ekleri güncellenerek 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanmıştır (https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys). Firma tanımlama sürecinde yapılacak işlemlere dair detaylı bilgi ve belgeler bu bağlantıda yer almaktadır. Ayrıca, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, Birliklerimiz üyesi firmaların yeni sisteme geçiş sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili mevzuatta belirtilen DYS başvuru belgelerini -günümüzde yaşanan sağlık koşullarını da dikkate alarak- KEP aracılığıyla Birliğimizin gaib.dys@hs01.kep.tr kep adresine eksiksiz bir şekilde ivedilikle iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.

Detaylı Bilgi İçin:

Mustafa Tırampaoğlu   

mustafatirampaoglu@gaib.org.tr  

(342) 211-0549

Ahmet Buldum 

ahmetbuldum@gaib.org.tr

(342) 211-0547

Ökkeş Temüroğlu

okkestemuroglu@gaib.org.tr

(342) 211-0523

Hamdi Ülker    

 hamdiulker@gaib.org.tr

(342) 211-0576