GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

Devlet Yardımları Desteğinden Faydalanan / Faydalanacak Üyelerimizin Dikkatine 22 Oca 2022

Devlet Yardımları Desteğinden Faydalanan / Faydalanacak Üyelerimizin Dikkatine

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere incelemeci kuruluşlara sunulması gereken başvuru usullerine ilişkin yapılan düzenlemeler ile; Ticaret Bakanlığınca yürütülen, Devlet Yardımlarına ilişkin mevzuatlar kapsamında sunulacak, destek müracaatlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgenin; (2006/4 Sayılı Tebliğ kapsamında ise otomasyon sistemi üzerinden sunulan destek müracaat belgeleri dışında ibraz edilecek her türlü bilgi ve belgenin)

· Başvuru sahibine ait KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi aracılığıyla incelemeci kuruluşun (Bakanlık/Bölge Müdürlükleri/İhracatçı Birlikleri) KEP adresine iletilmesi,

· KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, imza sirküleri ile birlikte sunulması,

· Başvuruda yer alan belgelerden her birinin başvuru sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.

Bu kapsamda Genel Sekreterliğimizce üyelerimizin yaşadığı sıkıntılar dikkate alınarak, başvuruların daha hızlı ve sorunsuz yapılabilmesi adına hizmet satın alımı gerçekleştirilmiştir.

Devlet desteklerinden yararlanmak üzere başvuru yapacak ve/veya yaptığı başvuruya ilişkin eksik bilgi ve belgelerini tamamlayacak firmalarımız, www.gaib.org.tr internet sitemizi ziyaret ederek ekte yer alan KILAVUZ’daki bilgiler doğrultusunda http://evrak.gaib.org.tr/eimza/ adresi üzerinden e-imza işlemini gerçekleştirebileceklerdir.

Başvuru mercii Genel Sekreterliğimiz olan destek başvuruları için imzalanan PDF dosyalarını firmanıza ait KEP adresi üzerinden gaib@hs01.kep.tr adresine göndermeniz gerekmektedir.

Portalın kullanımı ve e-imza işlemine yönelik her türlü sorularınız için (saat: 10:00-12:00 / 14:00-17:00) KEPPORT acil destek hattına ulaşabilirsiniz.

TEL : 0 542 556 62 12

E-MAİL : destek@kepport.com

NOT:

· Hizmetten faydalanabilmeniz için üyeliğinizin açık olması ve cari yıl aidatının ödenmiş olması gerekmektedir.

· Cari yıl aidatını Firmanızın unvan ve vergi numaralarını içerecek şekilde aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırabilirsiniz

(Hesap Adı:Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Hesap numaraları: Akbank Garajlar Şub.TR38 0004 6003 0388 8000 0348 43)

· Aidat ücretinin ödenmesine müteakip portalın kullanımınıza açılması için destek@kepport.com adresine mail atmalısınız.

Sisteme Erişim İçin Tıklayınız...

Ekli Dosyalar