GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

İHRACATÇILARA HUSUSİ PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA 7 Eki 2020

İHRACATÇILARA HUSUSİ PASAPORT VERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

 

7 Ekim 2020 tarihli, 31267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3064 sayılı “ İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile 20.02.2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğü konulan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar’da yapılan değişikliklere göre;

 

  • İhracatçılarımıza verilen hususi damgalı pasaportların süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılmıştır.

 

  • Pasaport  müracaatı için kullanılan talep formu,  firmanın üyesi olduğu ihracatçı birliğinin sekretarya hizmetlerini yürüten ihracatçı birlikleri Genel Sekreteri veya Genel Sekreter Yardımcısı tarafından imzalanacaktır.

 

  • Pasaport iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeyecektir.

 

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı ekte sunulmaktadır.

 

Bilgilerinize rica olunur.

  

EK: CUMHURBAŞKANI KARARI