GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Haberler

SÜRELİ/ÖNEMLİ! DEVLET DESTEKLERİNE BAŞVURULAR 01.01.2021’DEN İTİBAREN DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR 31 Ara 2020

SÜRELİ/ÖNEMLİ! DEVLET DESTEKLERİNE BAŞVURULAR 01.01.2021’DEN İTİBAREN DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ (DYS) ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Dahilde İşleme Rejimi (DİR), Hariçte İşleme Rejimi (HİR), Vergi Resim Harç İstisnası Başvuruları (VRHİB), Turquality ile Devlet Desteklerine (ihracat ve hizmet) ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği, sürecin 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Bu defa, Ticaret Bakanlığından aldığımız yazılarda;

 • 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar,
 • 2014/4 sayılı Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Karar,
 • 2008/2 sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ,
 • 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,
 • 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ,
 • 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ,
 • 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar,
 • 2018/12 sayılı Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı,

kapsamındaki 01.01.2021 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren yapılacak tüm başvuruların yukarıda zikredilen Karar/Tebliğ’e ait Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge hükümleri çerçevesinde sadece Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden alınacağı, KEP üzerinden müracaatın kesinlikle kabul edilmeyeceği bildirilmektedir.

Ayrıca, bahse konu Tebliğ/Kararlar kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılan ve bu tarih itibariyle hâlihazırda sonuçlandırılmamış destek başvurularına ilişkin tüm iş ve işlemler başvurunun yapıldığı tarihteki mevzuat usullerine göre yapılacağı ifade edilmektedir.

Bu nedenle, yukarıda belirtilen mevzuatlar kapsamında destek başvurusu yapan/yapacak firmaların yeni sisteme (DYS) geçiş sürecini ivedilikle tamamlamaları gerekmektedir.

 DYS TANIMLAMA SÜRECİ

Yararlanıcı tanımlama ve kullanıcı yetkilendirme süreçlerine yönelik olarak DYS Uygulama Usul ve Esasları ve ekleri Ticaret Bakanlığı web sitesinde yayımlanmaktadır. (https://www.ticaret.gov.tr/destekler/destek-yonetim-sistemi-dys). Ayrıca, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

Bu doğrultuda, Birliklerimiz üyesi firmaların yeni sisteme geçiş sürecinde herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için ilgili mevzuatta belirtilen DYS başvuru belgelerini -günümüzde yaşanan sağlık koşullarını da dikkate alarak- KEP aracılığıyla Birliğimizin gaib.dys@hs01.kep.tr kep adresine eksiksiz bir şekilde ivedilikle iletmeleri gerekmektedir.

Bilgileri ile gereği önemle rica olunur.

Bülent KAYALI
Genel Sekreter

 

EK: Bilgi notu (1 Sayfa)

Detaylı Bilgi İçin: 

İlgili

E-posta

Telefon

Mustafa Tırampaoğlu   

mustafatirampaoglu@gaib.org.tr  

(342) 211-0590

Ahmet Buldum 

ahmetbuldum@gaib.org.tr

(342) 211-0547

Ökkeş Temüroğlu

okkestemuroglu@gaib.org.tr

(342) 211-0523

Hamdi Ülker    

 hamdiulker@gaib.org.tr

(342) 211-0576

 

Ekli Dosyalar