GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 27 Eki 2023

AB, Enerji Birliği 2023 Durum Raporunu Yayımladı.

Komisyon tarafından yayımlanan raporda, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 2022 yılında iklim krizi ile mücadele noktasındaki stratejilerinden bahsedilmekte, ikinci bölümünde, Komisyon'un AB ülkelerinin ulusal enerji ve iklim planlarına (NECP'ler) ilişkin ilerleme raporlarının değerlendirilerek Enerji Birliğinin bu anlamdaki uygulamalarına değinilmekte ve son bölümde ise AB enerji sistemi ve enerji politikası açısından gelecekteki zorluklar ele alınmaktadır.

REPowerEU Planı ve bir dizi acil yasal önlem ile Avrupa'nın enerji tedarikindeki kesintilerden kaçınması, enerji piyasaları ve fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmesi ve AB Yeşil Mutabakatı mevzuatı ve yenilenebilir enerjinin daha fazla yaygınlaştırılması yoluyla enerji sistemindeki yapısal reformu sürdürdüğü ifade edilmiştir. Yine, 2022 yılında elektriğin %39'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edildiği ve Mayıs ayında AB elektrik üretiminde ilk kez rüzgar ve güneş enerjisinin fosil yakıtları geride bıraktığı vurgulanmıştır.  2023-2024 kışı öncesinde ise AB’nin %98'i dolu gaz depolama tesisleri, çeşitlendirilmiş enerji ithalat rotaları ve altyapısı, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ve enerji talebini azaltmaya yönelik ortak çabalar sayesinde enerji güvenliğine yönelik yeni önlemler aldığının altı çizilmiştir.

 

Ayrıntılar...