GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 2 Ağu 2023

AB, Enerji Verimliliği Direktifi'ni kabul etti.

AB, enerji verimliliği için geliştirilmiş yasal çerçeveye ilişkin kurumlar arası müzakereleri resmen sonuçlandırdı. 2020 referans yılına kıyasla 2030 yılına kadar nihai enerji tüketiminde %11,7'lik yasal olarak bağlayıcı bir hedef belirleyen güncellenen mevzuat, enerji verimliliği uygulamalarını hızlandırmaya yardımcı olacak bir dizi önlem getiriyor. Özellikle, AB ülkelerinin artık yasal olarak politika oluşturma, planlama ve büyük yatırımlarda enerji verimliliğine öncelik vermesi gerekeceği ve bu da 'önce enerji verimliliği ilkesine' ilk kez önemli bir yasal dayanak kazandıracağı anlaşılmaktadır.. Ayrıca, AB ülkeleri önümüzdeki yıllarda yıllık enerji tasarrufu yükümlülüklerini neredeyse ikiye katlamayı kabul etti. Yeniden düzenlenen Direktif kapsamında, AB ülkelerinin 2024'ten 2030'a kadar yıllık ortalama enerji tasarrufu oranını %0,8 olan mevcut gereksinimden %1,49'a çıkarması gerekeceği ve bu da binalar, sanayi ve inşaat gibi kritik sektörlerde enerji tasarrufunu artıracağı öngörülüyor. 

Ayrıntılar...