GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ

Yeşil Haberler

Yeşil Haberler 31 Tem 2023

AB Komisyonu, iklim değişikliğine uyum için bir kılavuz yayımladı.

Avrupa Komisyonu, AB üye ülkelerinin ulusal uyum strateji, plan ve politikalarını Avrupa İklim Yasası ve AB İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ile uyumlu olacak şekilde güncellemelerine ve uygulamalarına yardımcı olacak yeni bir kılavuz yayımladı. Kılavuzda,

  • Yasal çerçevelerin oluşturulmasına ilişkin atıf,
  • Düzenli olarak güncellenen uyum stratejisi ve planlar,
  • Altyapı ve sistemlerin düzenli İklim riski değerlendirmeleri,
  • Uyum eylemlerinin planlanması ve uygulanmasında değişimin önemli aktörleri olabilecek kişiler kadar iklim değişikliğine karşı özellikle savunmasız olanlar da dahil olmak üzere tüm ilgili paydaşların katılımı ve
  • Eylemlerin sürekli izlenmesi ve değerlendirilmesi gibi konuları yer almaktadır.

Ayrıntılar...